Výučba jazykov a mentoring

Vyštudovala som odbor Marketingovej komunikácie na Fakulte masmediálnej komunikácie, v Trnave. Anglickému jazyku som sa venovala už od základnej školy až do mojich univerzitných čias a po štúdiách som sa presťahovala na šesť rokov do Holandska (Amsterdam). V súčasnosti je moja úrovneň angličtiny ohodnotená ako C1, podľa Spoločného EU referenčného rámca. Anglický jazyk aj učím ako lektor pre Kanadský Bilinguálny Inštitút – kurzy tu.  V tejto Inštitúcii vyučujem slovenský jazyk cudzincov pracujúcich v korporátnej sfére a anglický jazyk od začiatočníckej úrovne až po prípravu na TOEFL, IELTS certifikácie, v súkromných firmách alebo individuálne.

Využila som možnosť, počas expatovského života  v Holandsku sa dala štátnica z tohto mimoriadne foneticky zaujímavého jazyka urobiť zadarmo a tak som na škole Toptaal v Amterdame,  dosiahla úroveň B2 a zložila som štátnu skúšku z holandského jazyka. Dopomohla mi už nadobudnutá úroveň z nemeckého jazyka. Jazyky milujem a verím, že koľko jazykov vieme, toľko krát sme človekom. Okrem iného viem ešte chorvátsky jazyk a nezabúdam na spisovnú slovenčinu, na ktorej mi veľmi záleží. Sektor vzdelávania sa mi veľmi páči a je veľmi obohacujúce v ňom pracovať. Potvrdzujte to i moja účasť na LingvaFest, festivalu jazykov v roku 2018.

Viac informácií o mne nájdete na profesionálnom portáli LinkedIn.

Mgr. Veronika Janíková, absolventka Marketingovej komunikácie fakulty Masmediálnej komunikácie v Trnave.