Súčasné pôsobenie v centrách osobného rozvoja:
Kde? Centrum sveta možností, Tehelná 3064/25, Bratislava
Kedy? Každý piatok o 19:00
Koľko? 10 € – 90 minút
Kde? Vitaja, Ventúrska 3, Bratislava
Kedy? Každý štvrtok o 19:00
Koľko? 10 € – 90 minút

​Možnosť dojednania individuálnych terapií 1:1, cena podľa dohody

​Každá lekcia bude zameraná na iné energetické centrá nášho tela, ako aj ich celkové balansovanie v sprievode tej správnej kompilácie z muzikoterapie. 

Počas 6 ročného pôsobenia v Amsterdame som bola v intenzívnom nasadení v tanečnej škole Chalans Amsterdam, špecializovala som sa na  na lyical pole dance, ale aj burlesque dance viac ako  5rokov, 1 rok som navštevovala  aj Zhembrowsky školu moderného baletu, tiež v Amsterdame. Pracujem aj s yogou – Mindfullness, všimavosť a tieto celé roky tréningov a vystupovaní ma priviedli na cestu Intuitivného tanca, pretože ma tam nasmerovalo moje srdce a uvedomovanie si svojho poslania. A som rada, že som hlas a intuíciu počúvla. Mam teda nielen teoretický záber ohľadom anatómie tela, pohybu no najmä ide o empiricky pristup k  tomuto tancu a študovala som ho sama z dostupných zdrojov, sama si skladám aj hudobné kompilácie, ako nástroj  muzikoterapie (viď link nižšie).

Nesnažím sa byť najlepšia, nechcem byť braná ani ako konkurencia, snažím sa robiť to, čo mi ukazuje moje telo, myseľ a spirit. Každý intuitívny tanec je autentický a teda aj ten môj, vychádzam z teoretických a empirických poznatkov a toto ma robí šťastnou, naplnenou a som rada, ze môžem pomôcť ľuďom prekonať ich bariéry prostredníctvom tanečno-pohybovej terapie.

INTUITÍVNY TANEC S VERONIQUE SANDALPHON
Intuícia je schopnosť ľuďom vlastná. Je to šiesty zmysel, ktorý je najmä u nás  vyvinutý do prekvapivých rozmerov. A predsa v dnešnej uponáhľanej dobe, vo svete pokrokovej technológie, v spoločnosti kde víťazí silnejší a každé rozhodnutie musí prejsť racionalizačným filtrom, je niekedy tak ťažké počuť impulzy ktoré nám dáva náš vnútorný hlas.

TU a TERAZ, užívať silu prítomného okamihu, byť vedome mysľou vo svojom tele, bez potreby kontroly okolia a udalostí, ktoré nemôžeme ovplyvniť sú fenomény tak často skloňované v médiách a literatúre a pritom prirodzené umeniu a práve tancu od počiatku vekov vlastné.
Tancujeme nielen preto aby sme vypli, ale práve preto, aby sme sa stali prítomnými vo všetkých našich pohyboch. Aby sme našli svoju prirodzenosť. V intuitívnom tancovaní neexistujú POSUDZOVANIA.
Cítenie a vnímanie svojho tela, seba ako individuálnej osobnosti, počúvanie vonkajších vnemov a vnútorných impulzov ktoré k nám prichádzajú, vnímanie seba ako súčasti spoločnosti, priestoru a ľudí okolo seba, objavovanie komunikačných prostriedkov nášho tela s týmito elementami. To všetko zažijete prostredníctvom tanca, vedenej improvizácie, práce s vnímavosťou, predstavivosťou a emocionalitou.

Prínos intuitívneho tanca
Tento tanec je príležitosť ako cítiť silnú energiu, ktorá žije vo vašom tele a túto energiu prebúdza. Nemusíte mať predošlé skúsenosti, mať vyhranený štýl alebo poznať akékoľvek tanečné pohyby. Intuitívne a plynulo sa budete pohybovať podľa toho, ako sa cítite cez vedenú muzikoterapiu, tým prirodzene umožníte prúdenie a uvoľnenie energie, ktorá vám pomôže zbaviť bolesti sa fyzickej a emočnej bolesti…

Tanec rozvíja koordináciu pohybov, kontrolu tela a estetické cítenie povzbudzuje dobré držanie tela v každom veku. Spája športovanie s estetickou a spoločenskou stránkou pohybu, je umeleckým, emocionálnym alebo erotickým vyjadrením myšlienok. Posiľňuje telo a poskytuje radosť zo života, cibrí spoločenské správanie a je to jedna z mála aktivít, ktorej sa môže venovať muž aj žena.